Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински гори Заповед № РД-09-219 от 12.05.2023 г. на кмета на община Девин за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

Заповед №РД-09-219 от 12.05.2023 г. на кмета на община Девин за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ОТВОРИ

 


Документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  ОТВОРИ


Протокол №1-2233/02.06.2023 г. за провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включени в обособен обект №2233 ОТВОРИ


Заповед №РД-09-249 от 05.06.2023 г. на кмета на община Девин за класиране на участниците в проведената на 01.06.2023 г. процедура „Търг с тайно наддаване“ за продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в обект №2233, отдел 149 – „а,” „в,” ОТВОРИ

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер