Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински гори Заповед № РД-09-219 от 12.05.2023 г. на кмета на община Девин за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Заповед №РД-09-219 от 12.05.2023 г. на кмета на община Девин за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  ОТВОРИ

 

Документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ОТВОРИ

 

Технологични планове ОТВОРИ

 

Тръжна документация ИЗТЕГЛИ

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер