Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Обява за публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот, помещение с площ 18 кв. м., находящо се в с. Гьоврен
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 15 Май 2023г. 10:03ч.

 

ОБЯВА

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-216/11.05.2023 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: помещение, с площ 18 кв. м., находящо се на първи етаж, западната част на двуетажна масивна сграда, кв.14, УПИ XVII, с адрес: област Смолян, община Девин, с. Гьоврен, актувана с акт за публична общинска собственост № 45 от 03.09.1997 г.; за срок от 5 (пет) години

Търгът да се проведе при следните условия:

Наименование на

помещението

Предназна чение, за което се отдава под наем

Площ

(в кв. м)

Начална тръжна месечна наемна цена

(в лева) с ДДС

Стъпка на наддаване

(в лева)

Депозит

(в лева)

1

Помещение в сграда село Гьоврен, община Девин, област Смолян, УПИ XVII, кв.14

Козметичен салон

18

18,00

2,00

25.00

Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 18.05.2023 г. до 16:00 часа на 29.05.2023 г.

Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1, или в Центъра за административно обслужване към Община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей“ № 1.

Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. ІІ, стая №11. Цената за закупуване е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 18.05.2023 г. до 16:00 часа на 29.05.2023 г.

Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване на община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей” №1 от 18.05.2023 г. до 16:00 часа на 29.05.2023 г.

Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден от 08:00ч. до 16:00ч., от 18.05.2023 г. до 16:00 часа на 29.05.2023 г.

Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 31.05.2023 г. от 10:30 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет. 3.

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер