Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Уведомление за заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Девин, насрочени на 27.03.2023 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Петък, 24 Март 2023г. 13:31ч.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

         

        1. ПК „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство”  (УТОССГС)

ЗАСЕДАНИЕ: 27.03.2023 г. (понеделник) от 17:15 часа

 

2. ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” (БФЕФП)

ЗАСЕДАНИЕ: 27.03.2023 г. (понеделник) от 17:40 часа

 

3. ПК „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и култура” (ОМДСТК)

ЗАСЕДАНИЕ: 27.03.2023 г. (понеделник) от 18:00 часа

 

4. ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология” (ЗСПЕ)

         ЗАСЕДАНИЕ: 27.03.2023 г. (понеделник) от 18:00 часа

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер