Начало БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА Предварителни разчети на приходите и разходите на Община Девин Предварителни разчети на приходите и разходите, разчети за капиталови разходи за 2023 година на Община Девин

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 14 Март 2023г. 16:57ч.

 

                                                                                                                                                                          Инвестиционна програма за 2023 година

Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2022 година по бюджета на общината за 2023 година

Справка за разпределение на разходите за 2023 година за спортни дейности

Справка за разпределение на субсидията за 2023 година по организации с нестопанска цел

Първоначален разчет на разходите за текущ ремонт през 2023 година

Финансова план-сметка на ОП "БКС-Девин" за 2023 година

Примерен индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС

Предварителни разчети дофинансиране 2023 г. - разходи

Предварителни разчети държавни дейности 2023 г. - приходи

Предварителни разчети държавни дейности 2023 г. - разходи

Предварителни разчети местни дейности 2023 г. - приходи

Предварителни разчети местни дейности 2023 г. - разходи

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер