Начало ОБЯВЛЕНИЯ Покани към гражданите на община Девин Покана за публично обсъждане на предварителните разчети на приходите и разходите, разчетите за капиталови разходи за 2023 година на Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 14 Март 2023г. 08:01ч.

П О К А Н А

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 98 от Закона за публичните финанси, чл. 10 от ПМС №7 от 19 януари 2023 г. за уреждане на бюджетните взаимоотношения през 2023 г., и чл. 6 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн. в ДВ бр.104 от 30.12.2022 г.), Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.,

         С цел прозрачност и диалог представям на вниманието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници, директори на училища, детски градини, председатели на читалищни настоятелства, представители на спортни клубове и жители на Община Девин предварителни разчети на приходите и разходите, разчети за капиталови разходи за 2023 година на Община Девин.

Предвид неприетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и невъзможността да се приеме бюджет на Община Девин за 2023 г. ще се предложи на Общински съвет - Девин да одобри приложените предварителни разчети за 2023 г., като след приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. от Народното събрание, ще се пристъпи към обсъждане и приемане на конкретни параметри на бюджет на Община Девин за 2023 г.

Обсъждането ще се състои на 21 март 2023 г. от 16.00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Девин.

Материалите по предварителните разчети за 2023 г. са публикувани на страницата на община Девин в секция Бюджет на общината, подсекция Предварителни разчети на приходите и разходите на Община Девин.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

  

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер