ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Външни изпълнители

 

Избират се от общините при условията и по реда на ЗОП.

Избраните изпълнители трябва да покрият следните дейности:

  • изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ;
  • изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане;
  • изготвяне на технически/работни проекти и осъществяване на авторски надзор;
  • изпълнение на СМР;
  • извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, ако се изискват;
  • упражняване на инвеститорски контрол.
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер