ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Областният управител

 • в качеството си на представител на държавата подписва договор за целево финансиранес общината и ББР след проверка за наличие на предпоставките за одобряване на сградата, а именно:
  • наличие на цяла сграда;
  • наличие на 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение в сградата;
  • наличие на сдружение на собствениците, регистрирано в общината и в регистър БУЛСТАТ;
  • наличие на договор между сдружението на собствениците и общината.

    

 • наблюдава процеса по обновяването на жилищните сгради на своята територия в изпълнение на договора за целево финансиране, включително участва в приемателните комисии за обектите, и подписва всички протоколи по време на строителството.

Проверката се извършва чрез попълване на контролен лист по образец (приложение № 13).

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер