Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил с прекратена регистрация марка „Дачия”, модел „Дъстър”, собственост на Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

ОБЯВА

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед №РД-09-319 от 20.07.2022 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил с прекратена регистрация марка „Дачия”, модел „Дъстър”, собственост на Община Девин, на прекупвач на части втора употреба при следните условия:

1. Начална тръжна цена: 3 030 (три хиляди и тридесет лева) лева без ДДС.

2. Стъпка за наддаване: 303 лв.

3. Размер на депозит за участие в търга: 303 лв. Срокът за внасяне на депозита за участие е от 27.07.2022 г. до 17:00 ч. на 05.08.2022 г. Депозитът за участие се внася на касата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1.

4. Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, ет. ІІ, стая №11; цена: 30 (тридесет) лева; срок: 27.07.2022 г. до 16:00 ч. на 05.08.2022 г.

5. Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се приемат в Центъра за административно обслужване на Община Девин, находящ се в гр. Девин, ул. „Орфей“ № 1, : 27.07.2022 г. до 16:00 ч. на 05.08.2022 г.

6. Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден, : 27.07.2022 г. до 16:00 ч. на 05.08.2022 г.

7. Дата, място и час на провеждане на търга: на 11.08.2022 г. от 10:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет.3. Втора дата за провеждане на търга: 24.08.2022 г. от 10:00 ч. Трета дата за провеждане на търга: 08.09.2022 г. от 10:00 ч.

8. Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед, внасяне на депозит и подаване на предложения за участие на втория търг е до 17:00 часа на 22.08.2022г., а за третия търг е до 17:00 часа на 05.09.2022 г.

В търга могат да участват лица, притежаващи разрешение за дейности по разглобяване на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел

получаване на части, детайли и вещества, съгласно действащото законодателство.

Подпис /П/

Здравко Иванов

Кмет на Община Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер