Начало ОБЯВЛЕНИЯ Покани към гражданите на община Девин Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг 2022 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 21 Юни 2022г. 11:50ч.

 

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА НАМЕРЕНИЕТО НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание, чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение №76 от 12.06.2006 г. от Общински съвет Девин

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – ЗДРАВКО ИВАНОВ КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕТО ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ, СЪС СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

1. Максимален размер на дълга – 600 000 лв.

2. Валута на дълга – лева.

3. Вид на дълга – дългосрочен, поет с договор за общински заем.

4. Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Девин, по чл.45, ал.1, т.1 букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия по чл.52, ал.1 буква „б” от Закона за публичните финанси, постъпващи по сметка за бюджетни средства на община Девин.

5. Условия за погасяване – до 84 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с включен 6-месечен гратисен период, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

6. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други.

6.1 Максимален лихвен процент – плаващ, формиран като 6-месечен EURIBOR + надбавка, но не повече от 4 % за надбавкатана годишна база.

6.2 В случай на просрочие на погасителната вноска по главницата, просрочената сума ще се олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като сбор от лихвения процент по т.6.1 завишен с предложената от участниците надбавка.

6.3 Без такси за управление, без такса за предсрочно погасяване.

7. Източници за погасяване на главницата – собствени приходи на общината.

8. Място и дата на провеждане на обсъждането – 04.07.2022 г. (понеделник) от 15.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

Проекта за поемане на дългосрочен общински дълг може да изтеглите от ТУК

 

Здравко Иванов

Кмет на община Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер