Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Обявяване на проект на Наредба за изменение на Наредбата за за определяне и администриране на местните такси и цени на у Справка за постъпилите предложения и становища във връзка с Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 20 Май 2022г. 13:11ч.

 

СПРАВКА

съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО: Постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин

1. Дата на публикуване на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Община Девин на проекта на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин: 05.05.2022 г.

2. Съгласно чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове на заинтересованите е предоставен 14-дневен срок, считанo от деня, следващ датата на публикуване, за предложения и становища по предложения проект. В посочения срок няма постъпили предложения и становища по проекта.

Изготвил:

Митка Вълчинова     /П/     Дата: 20.05.2022 г.

Началник на отдел АО

 


 Справката е публикувана и на Портала за обществени консултации  - https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6811

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер