Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 18.05.2022 година
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Вторник, 17 Май 2022г. 16:36ч.

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 18.05.2022 година /сряда/ от 17.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

  1. Докладна записка с Вх. № ДЗО–83 от 11.05.2022 г. относно: Определяне на представител на Община Девин в областната комисия за изработване на областна здравна карта.

    Докладва: Кмет на Община Девин

  2. Докладна записка с Вх. № ДЗО–86 от 16.05.2022 г. относно: Определяне на представител на Община Девин в областната комисия за изработване на областна аптечна карта.

    Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Людмила Глухова

Главен специалист

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате наследния адрес:http://www.devin.bg/files/dnevenred/


 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер