Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Обявяване на проект на Наредба за изменение на Наредбата за за определяне и администриране на местните такси и цени на у Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 05 Май 2022г. 16:13ч.

 

 

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и във връзка с чл.77 от АПК, чрез настоящото публикуване Община Девин предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по проекта за Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин, приета с приета с Решение № 11 от 27.02.2009 г., изм. с Решение № 66 от 30.06.2009 г., доп. с Решение № 105 от 16.10.2009 г., изм. с Решение № 19 от 19.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 6, Решение № 7 от 27.01.2011 г., Решение № 61 от 17.05.2011 г., Решение №117 от 18.06.2012 г., Решение № 193 от 26.09.2012 г., Решение № 213 от 15.10.2013 г., Решение № 257 от 21.12.2013 г. (в сила от 01.01.2014 г.), Решение № 92 от 07.05.2014 г., Решение № 186 от 24.10.2014 г., Решение № 191 от 24.10.2014 г., Решение № 34 от 22.12.2015 г., Решение № 5 от 28.01.2016 г., изм. с Решение № 39 от 29.02.2016 г., Решение № 212 от 29.12.2016 г., Решение № 46 от 31.03.2017 г., изм. и доп. с Решение № 81 от 31.05.2017 г., изм. с Решение №100 от 29.06.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 227 от 13.06.2017 г. на Административен съд - Смолян, доп. с Решение № 163 от 24.10.2018 г., изм. и доп. с Решение № 77 от 20.06.2019 г., Решение № 80 от 28.05.2020 г., Решение № 112 от 06.08.2020 г., Решение № 12 от 27.01.2021 г. и Решение № 44 от 09.03.2021 г. на Общински съвет – Девин.

Срокът за обсъждане е 14 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване, тъй като се касае за изключителен случай, по смисъла на чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗНА. Мотивите за изключителност на случая са следните:

С проекта за изменение на наредбата, се изменят т. 1.1 и т. 1.2 от т. 1 „Ценоразписи за продажба на дървесина от горски територии – собственост на Община Девин“ на Приложение № 4. Последното изменение на цените, посочени в Приложение № 4, е от 28.05.2020 г., или преди близо две години. Като се има предвид, че през този период са настъпили значителни промени в главните фактори, определящи цените за продажба на дървесина на корен и на добита дървесина (на склад) – повишени разходи за добив и за транспортиране на дървесината до мястото на продажба заради високите цени на горивата; повишени цени при продажба на дървесина и недървесни горски продукти от други собственици на гори в района, както и тенденциите за изменение на пазарните условия, в т.ч. повишен инфлационен индекс. Забавянето на всяко постъпление в общинския бюджет е предпоставка да се задълбочи и без това затрудненото финансово състояние на общината.

Предвид горното, и с оглед на необходимостта от повишаване размера на собствените приходи от продажба на дървесина, и предвид състоянието на конкурентния пазар, е необходимо вземането на неотложно решение за актуализация на цените на дървесината, определена с Приложение № 4 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин. Не на последно място, неотложността на промените е непосредствено свързана и със сезонния характер на дейностите в горските територии, общинска собственост.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Девин, в Центъра за административно обслужване, гр. Девин, ул. Орфей № 1, както и на електронния адрес на общината: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин - ОТВОРИ

 

Проектът на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин е публикувана на Портала за обществени консултации - https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6811

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер