Начало ОБЯВЛЕНИЯ Социални дейности Покана за номиниране на представители в Съвета по въпросите на социалните услуги
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Покана за номиниране на представители в Съвета по въпросите на социалните услуги PDF Печат Е-поща
Понеделник, 21 Март 2022г. 10:07ч.

ПОКАНА

На основание чл.27, ал.1 от Закона за социалните услуги и във връзка с чл.44, ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНА ДЕВИН ОТПРАВЯ ПОКАНА

към частните доставчици на социални услуги на територията на община Девин, юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност и лицата, ползващи социални услуги да изпратят предложения за номиниране на свои представители за членове на Съвета по въпросите на социалните услуги.

Съветът ще подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво, анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината и ще разработва предложения за подобряване на тяхното качество и на ефективността им. Съгласно чл.27, ал.3 от Закона за социалните услуги съставът му се определя с решение на общинския съвет, по предложение на кмета на общината.

Представителите на организациите, лицензирани да предоставят социални услуги трябва да притежават не по-малко от 5 години професионален опит, описан в приложения към настоящата покана формуляр за номиниране на кандидати за членове на Съвета по въпросите на социалните услуги към община Девин.

Формулярът, заедно с придружително писмо, подписано от ръководителя на съответната организация, следва да бъде получен в Центъра за административни услуги на община Девин, на адрес: гр. Девин, ул. „Орфей“ №1, не по-късно от 28 март 2022 год.

 

 

Формуляр за кандидатстване - Изтегли

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер