Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

                                   БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

 

Приложение № 26-ПВР/НС

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Приложение № 27-ПВР/НС

Заявление за вписване в избирателния списък

Приложение № 28-ПВР/НС

Заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК

Приложение № 29-ПВР/НС

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК

Приложение № 30-ПВР/НС

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Приложение № 31-ПВР/НС

Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден

Приложение № 34-ПВР/НС

Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място

Приложение № 39-ПВР/НС

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

 

Заявления по електронен път можете да подадете чрез Портала на ДАЕУ, на адрес:

https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/municipal-services/

 

Заявление за гласуване по настоящ адрес (ако населеното място по настоящия адрес на избирателя е различно от населеното място по постоянния му адрес), може да се подаде чрез интернет страницата на ГД ГРАО тук: https://regna.grao.bg/

 


 

ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето

Заявлението се подава в периода от 01.11.2021 г. до 14 ноември 2021 г. включително по един от следните начини:

-    саморъчно подписано от избирателя и подадено до кмета на общината/кметството/кметския наместник от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс: 03041 26 61;

-    по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или на адреса на електронната поща на Община Девин: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , без да се изисква квалифициран електронен подпис;

-    на безплатен телефонен номер:0800 18425 на община Девин.

Заявителят се уведомява за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.


 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер