Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ОБЩИНА ДЕВИН

 

ОБЯВЯВА публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост както следва:

 

1. Земеделска земя,ливада,VІІІ-ма категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 20465.542.29, местност Равнища, гр.Девин с площ 0.807 дка., АОС №1961/ 2011г. с първоначална цена 587 лв.

2. Земеделска земя,ливада ,Х-та  категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 20465.192.7, местност „Ракитово”, гр.Девин с площ 0.954 дка., АОС №2390/ 2014г. с първоначална цена 505лв.

3. Земеделска земя,нива ,VІІІ-ма категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 20465.538.14, местност „Кръстец”, гр.Девин с площ 0.679 дка., АОС №2391/ 2014г. с първоначална цена 494лв.

4. Земеделска земя,нива , VІІІ-ма категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 20465.198.373, местност „Усое”, гр.Девин с площ 1919дка., АОС №2392/ 2014г. с първоначална цена 1396 лв.

         5. Телчарник в местността Мурсалица,гр.Девин имот с кадастрален номер 20465.274.284.1 ЗП – 295кв.м. от които 37кв.м. сграда битова и начална тръжна цена 1 413.80 лв.

6. Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 73105.10.38, местност „Попини лъки”, с.Триград с площ 4.934 дка., АОС №2295 / 2012г. с първоначална цена 2 605лв.

7. Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 73105.10.39, местност „Попини лъки”, с.Триград с площ 4.949 дка., АОС №2296 / 2012г. с първоначална цена 2613лв.

8. Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 73105.22.155, местност „Шутия мост”, с.Триград с площ 0.655 дка., АОС №2343 / 2014г. с първоначална цена 297лв.

9. Земеделска земя, ливада, осма категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 73105.23.26, местност „Кучетарева авлия”, с.Триград с площ 2.025 дка., АОС №2344 / 2014г. с първоначална цена 1263 лв.

10. Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 73105.22.129, местност „Шарен Мост”, с.Триград с площ 0.797 дка., АОС №2342 / 2014г. с първоначална цена 362лв.

11. Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 73105.14.11, местност „Селище”, с.Триград с площ 5.718 дка., АОС №2345/ 2014г. с първоначална цена 2 882лв.

12. Земеделска земя, нива, осма категория при неполивни условия, имот с №003191, м. „Срещу селото”, с.Стоманево с площ 0.728 дка., АОС №2393 / 2014г. с първоначална цена 530лв.

13.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с №003056,м. „Стара махала”, с.Стоманево с площ 1.192 дка., АОС №2395 / 2014г. с първоначална цена 473лв.

14.Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, имот с №005044,м. „Афузов чикур”, с.Стоманево с площ 2.446 дка., АОС №2394 / 2014г. с първоначална цена 971лв.

15.Земеделска земя, използвана ливада, десета категория при неполивни условия, имот с №043005,м. „Петковица”, с.Беден с площ 1.149 дка., АОС№2397 / 2014г. с първоначална цена 456лв.

16.Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, имот с №042017,м. „Бизьоска падина”, с.Беден с площ 2.311 дка., АОС №2398 / 2014г. с първоначална цена 917лв.

17.Земеделска земя, използвана ливада, десета категория при неполивни условия, имот с №043014,м. „Петковица”, с.Беден с площ 1.836 дка., АОС №2399 / 2014г. с първоначална цена 729лв.

18.Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, имот с №009079,м. „Алана”, с.Гьоврен с площ 0.255 дка., АОС № 2396/ 2014г. с първоначална цена 106лв.

19.Гаражна клетка УПИ- Х,кв.123 по ПУП на гр.Девин имот с кадастрален номер 20465.506.665 с площ 29 кв.м. с първоначална цена 737 лв. АОС № 2408/ 2014г.

20.Гаражна клетка УПИ- ХІ,кв.123 по ПУП на гр.Девин имот с кадастрален номер 20465.506.666 с площ 24 кв.м. с първоначална цена 610 лв. АОС № 2407/ 2014г.

21.Незастроен жилищен парцел УПИ-ХVІ, кв.1 с.Стоманево с площ 570 кв.м., АОС № 1516/25.05.2009г. с първоначална цена 2850 лв.

22. Земеделска земя, трайни насаждения, десета категория при неполивни условия, имот с номер 137002, местност „Мандрата”, с.Михалково с площ 32,040 дка., АОС №2191 / 2012г. с първоначална цена 14 802лв. Имота се продава с тежест – действащ договор за наем до 11.05.2018г. с годишна наемна цена 256лв.

23. Земеделска земя, трайни насаждения, десета категория при неполивни условия, имот с номер 138001, местност „Явл 01”, с.Михалково с площ 64.051 дка., АОС №2190 / 2012г. с първоначална цена 35 510лв.

Имота се продава с тежест – действащ договор за наем до 11.05.2018г. с годишна наемна цена 512лв.

         Първоначалните цени са без ДДС.

Депозит за участие в търга 100 % от цената на имота, който да се внесе в касата на общината до 16.00 часа на 26.01.2015г.

Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

Срок за закупуване на тръжната документация от 4.01.2015г. до 26.01.2015г. от Общинска администрация, гр.Девин, ул.”Дружба” №1, ет.ІІ, стая №11 с цена 10лв.

Срок за извършване на оглед на обектите от 14.01.2015г. до 12.00 часа на 26.01.2015 г.

Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на общината от 14.01.2015г. до 17.00 часа на 26.01.2015 г.

Определям дата за провеждане на търга на 27.01.2015г. от 09.00 часа в залата на Общинска администрация, ул.”Дружба” №1, гр.Девин.

                                                                       ОБЩИНА ДЕВИН

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер