Начало ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Свободни работни места в общинска администрация Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността Началник на отдел „Устройство на територията и общинска собственост“ в Общинска администрация – Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Понеделник, 08 Март 2021г. 16:16ч.

СПИСЪК

на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността

Началник на отдел „Устройство на територията и общинска собственост“

в Общинска администрация – Девин

 

            1.ДИМИТЪР ЕМИЛОВ КИСЬОВ

Посоченият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 18.03.2021 г. от 11.00 ч., в сградата на Общинска администрация – Девин, ул. „Дружба“ № 1, ет. 2, стая № 10.

Председател на конкурсната комисия:

              /П/

инж. НИКОЛАЙ ЮРУКОВ

Заместник-кмет на община Девин

Дата: 08.03.2021 г.

 

СПИСЪК

на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността

Началник на отдел „Устройство на територията и общинска собственост“

в Общинска администрация – Девин

 

         1.ИВАНКА ПЕТЬОВА ДОЙЧИНОВА

Представените документи не удовлетворяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемане на длъжността, а именно: професионален опит, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и обявлението за провеждане на конкурса.

Председател на конкурсната комисия:

              /П/

инж. НИКОЛАЙ ЮРУКОВ

Заместник-кмет на община Девин

Дата: 08.03.2021 г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер