Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Обявяване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и Справка за постъпилите предложения и становища по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 01 Март 2021г. 16:15ч.

 

СПРАВКА

съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО: Постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин

1. Дата на публикуване на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Община Девин на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин: 12.02.2021 г.

2. Съгласно чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове на заинтересованите е предоставен 14-дневен срок, считанo от деня, следващ датата на публикуване, за предложения и становища по предложения проект.

Срокът за обществено обсъждане е изтекъл на 26.02.2021 г.

В посочения срок няма постъпили предложения и становища по проекта.

Изготвил:

Митка Вълчинова /П/ Дата: 01.03.2021 г.

Началник на отдел АО

 

Справката е публикувана и на Портала за обществени консултации тук - http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5886

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер