Начало ОБЯВЛЕНИЯ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 04.04.2021 г. Бланки и формуляри за избирателите
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

  Бланки и формуляри за избирателите

 

Приложение № 8-НС

Заявление за отстраняване на грешки и непълноти в избирателния списък

Приложение № 9-НС

Заявление за вписване в избирателния списък

Приложение № 10-НС

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК

Приложение № 11-НС

Заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИ

Приложение № 12-НС

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Приложение № 13-НС

Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден

Приложение № 14-НС

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Приложение № 18-НС

Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място

 

 

Заявления по електронен път можете да подадете чрез Портала на ДАЕУ, на адрес:

                https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/izbori-2021

За да ползвате електронните административни услуги е необходимо:

          •    Да инсталирате на Вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

          •    Да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване(ССЕВ).

          •    Да имате инсталиран AdobeReader.


 

          Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от поставените под задължителна карантина или изолация към 04.04.2021 г.

 

Заявлението се подава в периода от 24.03.2021 г. до 31 март 2021 г. включително по един от следните начини:

                саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс: 03041 26 61;

 

          • подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс: 03041 26 61;

 

                 по електронна поща на адрес: , без квалифициран електронен подпис;

 

          • чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги, без квалифициран електронен подпис, на адрес:ТУК

          В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник.

Заявителят се уведомява за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер