Начало ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Свободни работни места в общинска администрация Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността главен експерт „Общинска собственост” в Общинска администрация – Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Петък, 22 Януари 2021г. 17:20ч.

СПИСЪК

на допуснатите до интервю кандидати за

длъжността главен експерт „Общинска собственост”

в Общинска администрация – Девин

1. Ирина Богданова Чаушева

Интервюто ще се проведе на 26.01.2021 г. от 10:00 часа в ст. № 10, ет.II, в сградата на Общинска администрация – Девин, с адрес: гр. Девин, ул. Дружба № 1.

Председател на конкурсната комисия:      

Инж. Николай Юруков     /П/

Заместник-кмет на община Девин

Дата: 22.01.2021 г.

 

 

 

 

 

СПИСЪК

 

на недопуснатите до интервю кандидати за

 

длъжносттаглавен експерт „Общинска собственост”

 

в Общинска администрация – Девин

 

1. Естела Асенова Атанасова

 

2. Милена Иванова Кехайова

 

Не отговарят на минималните специфични изисквания за заемане на длъжността – професионален опит, съгласно обявление за подбор на кандидати по документи и събеседване за заемане на длъжността: главен експерт „Общинска собственост“

 

 

Председател на конкурсната комисия: 

Инж. Николай Юруков       /П/

Заместник-кмет на община Девин

Дата: 22.01.2021 г.                                           

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер