Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Обявяване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна пр... Справка за постъпилите предложения и становища по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчита...
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 22 Януари 2021г. 15:24ч.

СПРАВКА

съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО: Постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин

  1. Дата на публикуване на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Община Девин на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата заусловията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин: 07.01.2021 г.
  2. Съгласно чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове на заинтересованите е предоставен 14-дневен срок, считанo от деня, следващ датата на публикуване, за предложения и становища по предложения проект.

Срокът за обществено обсъждане е изтекъл на 21.01.2021 г.

В посочения срок няма постъпили предложения и становища по проекта.

Изготвил:

Митка Вълчинова    /П/     Дата: 22.01.2021 г.

Началник на отдел АО

 

Справката е публикувана и на Портала за обществени консултации тук - http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5764

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер