Начало ОБЯВЛЕНИЯ Програми и стратегии за управление Проект на Програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2021 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 21 Януари 2021г. 17:23ч.

ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗА 2021 ГОДИНА

Настоящата програма отразява намеренията на Община Девин за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. Тя съдържа:

1. Описание на имотите , които общината има намерение да предложи за: предоставяне под наем, за продажба, отстъпено право на строеж, и отстъпено право на строеж – отредени за изграждане на социални жилища, продажба на дялове и акции, придобиване, замяна и ликвидиране на съсобственост и дарение.

2. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.

При изпълнението на Програмата органите на местното самоуправление и служителите от структурните звена на общинската администрация ще се ръководят и съобразяват със следните основни принципи, цели и приоритети:

-        Публичност и прозрачност при управление и разпореждане с общинските активи;

-        Свободна и честна конкуренция и равнопоставеност на кандидатите при осъществяването на отделните сделки;

-        Стриктно спазване на законовите и подзаконовите нормативни актове;

-        Ефективност, целесъобразност и гарантиране на обществения интерес;

-        Избор на най-подходящи процедури и способи, както и минимални ограничителни критерии или параметри при осъществяване на дадена сделка;

-        Постигане на висока социална и икономическа ефективност;

I. Имоти за отдаване под наем:

1. Имоти отдадени под наем:

А) Помещения:

по ред

Наименование на обекта

Описание

Площ в кв.м.

Първоначален месечен наем/лева

1

2

3

4

5

1.

Помещение в кметство

с. Кестен

Лекарски кабинет

12

8.40

2.

Бивш гарнизонен бар, гр. Девин

Игрална спортна зала

122.50

220.50

3.

Част от бивш стол СУ „Хр. Ботев”, гр. Девин

Сладкарница

Сладкарница

58

82

138.50

4.

Помещение в СУ „Хр. Ботев”, гр. Девин

Сладкарница

86

86.00

5.

Помещение, ул. ”Родопи”, гр. Девин

Шивашки цех

702

198

529.20

6.

Помещение, ОУ – с. Грохотно

Лафка

18

14.40

7.

Помещение – кметство,

с. Гьоврен

Офис

12

15.60

8.

Помещение – гр. Девин

Бивш военно приемателен пункт

8

19.80

9.

Помещение - № 2 и № 3, ет. II, Здравна служба – с. Гьоврен

Офиси

22

20

24.20

24.00

10.

Помещение – гр. Девин, ул.”Граничар”

Гараж

18

34.20

11.

Склад и работилница на ул. „Явор”, гр. Девин

Приземен етаж на общежитие

55

57

49.50

102.60

12.

Помещение – Здравна служба, с. Лясково

Лекарски кабинет

Зъболекарски кабинет

20

32

14.00

22.40

13.

Помещение – Здравна служба, с. Осиково

Лекарски кабинет

20

3.60

14.

Помещение – Здравна служба, с. Михалково

Лекарски кабинет

Зъболекарски кабинет

27

60

10.80

15.

Помещение – Здравна служба, с. Грохотно

Лекарски кабинет

Зъболекарски кабинет

40

16

3.60

2.88

16.

Помещение – Здравна служба, с. Гьоврен

Лекарски кабинет

Зъболекарски кабинет

36

24

7.56

5.04

17.

Помещение – Здравна служба, с. Триград

Лекарски кабинет

Зъболекарски кабинет

40

20

3.60

3.60

18.

Помещение – Здравна служба, с. Селча

Лекарски кабинет

40

7.20

19.

Помещение – стая № 3 и № 4, в сграда с идентификатор № 20465.504.1030.3,

ул. „Васил Левски”,

гр. Девин

За склад

77.53

Безвъзмездно

20.

Помещение – стая № 308, ет. 3, в общинско общежитие на ул. „Явор“ № 1, гр. Девин

Зъболекарски кабинет

17

39.10

21.

Помещение – стая № 307, ет. 3, в общинско общежитие на ул. „Явор“ № 1, гр. Девин

Лекарски кабинет

17

39.10

22.

Помещение – стая № 309, ет. 3, в общинско общежитие на ул. „Явор“ № 1, гр. Девин

Зъболекарски кабинет

17

39.10

23.

Помещение в сграда с идентификатор 20465.504.1509.1, гр. Девин

Зъболекарски кабинет

15

34.50

24.

Помещение – в сграда с идентификатор 20465.502.218.1, гр. Девин

Зъболекарски кабинет

14

28.00


Б) Терени:

№ по ред

Наименование на обекта

Описание

Площ в кв.м.

Първоначален месечен наем в лева

1

2

3

4

5

1.

Терен – гр. Девин, кв. 63

За поставяне на павилион за търг. дейност

9

10.80

2.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”

За поставяне на павилион за търг. дейност

25

27.50

3.

Терен – гр. Девин, кв. 154

За поставяне на павилион за търг. дейност

20

22.00

4.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”

За поставяне на павилион за търг. дейност

15

16.50

5.

Терен – гр. Девин,

ул. „Катя Ванчева”

За поставяне на павилион за търг. дейност

5

5.50

6.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”

За поставяне на павилион за търг. дейност

6.25

8.40

7.

Терен – гр. Девин, ул.Освобождение

За поставяне на павилион за търг. дейност

9

12.60

8.

Терен – гр. Девин, ул.Освобождение

За поставяне на павилион за търг. дейност

10

9.46

9.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”

За поставяне на павилион за търг. дейност

20

22.00

10.

Терен – с. Лясково

За поставяне на павилион за търг. дейност

30

21.00

11.

Терен – с. Лясково

За поставяне на павилион за търг. дейност

8

5.60

12.

Терен – гр. Девин, ул.Освобождение

За поставяне на павилион за търг. дейност

18

25.20

13.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”

За поставяне на павилион за търг. дейност

20

22.00

14.

Терен – с. Триград

За поставяне на павилион за търг. дейност

17.5

12.60

15.

Терен – гр. Девин,

ул. Първи май

Сладкарница

15.27

16.80

16.

Терен – кв. Настан, гр. Девин

За поставяне на павилион за търг. дейност

12

11.52

17.

Терен – кв. Настан, кв. 140, гр. Девин

За поставяне на термопанел за съхранение на зеленчуци

5

4.00

18.

Терен – с. Гьоврен

За поставяне на павилион за търг. дейност

9

5.40

19.

Терен – с. Триград

За поставяне на павилион за търг. дейност

20

14.00

20.

Терен – с. Селча

За поставяне на павилион за търг. дейност

33

6.60

21.

Терен – с. Гьоврен

За поставяне на павилион за търг. дейност

9

5.40

22.

Терен – с. Триград

За поставяне на павилион за търг. дейност

16

11.20

23.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”

За поставяне на павилион за търг. дейност

25

22.00

24.

Терен – гр. Девин,

ул. „Освобождение”

За увеселителни игри

86

94.60

25.

Терен – гр. Девин,

ул. „Освобождение”

За поставяне на павилион за търг. дейност

4

76.72

26.

Терен – гр. Девин,

ул. „Освобождение”

Български спортен тотализатор

15

30.00

27.

Терен – гр. Девин

Български пощи

16

19.20

28.

Терен – с. Стоманево

За поставяне на трансмитер

300

480.00

29.

Терен – Беденски бани

За масажни услуги

12

8.40

30.

Терен – с. Гьоврен

За поставяне на павилион

9

5.40

31.

Терен – част от имот с идентификатор 20465.502.11 и част от имот 20465502.5029, гр. Девин

За поставяне на навес

41

11

182.00

В) За жилищни нужди:


по

ред

Наименование на обекта

Описание

Площ в кв.м.

Първоначален месечен наем в лева

1

2

3

4

5

1.

гр. Девин, ул. „Ал. Костов”, бл. ”Здравец” – ап. 8

За жилищни нужди

56.60

33.60

2.

с. Триград, бл. „Подвис”, ап. 4

За жилищни нужди

51

20.40

3.

с. Триград, бл. „Подвис”, ап. 7

За жилищни нужди

38.24

20.80

4.

с. Триград, бл. „Подвис”, ап. 9

За жилищни нужди

62

20.80

5.

с. Триград, бл. „Подвис”, ап. 10

За жилищни нужди

 

20.80

6.

гр. Девин, ул. ”Опълченска”, временни сглобяеми къщи – Къща № 1, 4 бр. апартаменти

За жилищни нужди

42

75.60

7.

гр. Девин, ул. ”Опълченска”, временни сглобяеми къщи – Къща № 2, 4 бр. апартаменти

За жилищни нужди

42

75.60

42

75.60

42

Безвъзмездно

8.

гр. Девин, ул. ”Опълченска”, временни сглобяеми къщи – Къща № 3, 4 бр. апартаменти

За жилищни нужди

 

Безвъзмездно

9.

гр. Девин, ул. ”Опълченска”, временни сглобяеми къщи – Къща № 4, 4 бр. апартаменти

За жилищни нужди

 

Безвъзмездно

10.

гр. Девин, бл. К – 2, ап. 25

За жилищни нужди

71.4

42.84

11.

гр. Девин, бл. Д – 3, ап. 40

За жилищни нужди

34

20.40

12.

гр. Девин, бл. Д – 4, ап. 20

За жилищни нужди

53.30

31.98

13.

гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 1

За жилищни нужди

76

45.60

14.

гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 14

За жилищни нужди

38

68.40

15.

гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 18

За жилищни нужди

38.70

23.40

16.

гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 19

За жилищни нужди

43

25.80

17.

гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 33

За жилищни нужди

53.30

31.98

18.

гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 35

За жилищни нужди

54

32.40

19.

гр. Девин, Общежитие на ул. ”Явор” № 1 – I, II, III етаж

За жилищни нужди

17

ст.101

10.20

17ст.10

10.20

17- ст.209

10.20

17- ст.102

10.20

17- ст. 108

10.20

17- ст.311

30.60

17- ст. 9

10.20

17-ст.211

30.60

17-ст.3

30.60

17-ст-204

10.20

17-ст.210

30.60

17-ст.306

10.20

17-ст.6

30.60

17-ст.111

30.60

17-ст.212

10.20

17-ст.312

30.60

17-ст.310

10.20

34- стаи 201 и 202

20.40

34- стаи 302 и 303

20.40

34-ст.104 и 105

20.40

34- стаи 304 и 305

20.40

17-ст. 203

Безвъзмездно

17-ст.112

10.20

17- ст.211

30.60

2. Имоти за отдаване под наем:

А) Помещения:

по ред

Наименование на обекта

Описание

Площв кв.м.

Първоначален месечен наем в лева

1

2

3

4

5

1.

Помещение   находящо се в сграда с идентификатор 73105.501.200.1, с. Триград

За производствени дейности

130

143.00

Б) Терени:

по ред

Наименование на обекта

Описание

Площв кв.м.

Първоначален месечен наем в лева

1

2

3

4

5

1.

Терен – № 18, гр. Девин

Находящ се в имот с идентификатор 20465.504.18

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

15

13.50

2.

Терен – № 17, гр. Девин

Находящ се в имот с идентификатор 20465.504.19

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

15

13.50

3.

Терен – № 19, гр. Девин

Находящ се в имот с идентификатор 20465.504.21

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

15

13.50

4.

Терен – № 20, гр. Девин,Находящ се в имот с идентификатор 20465.504.22

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

24

21.60

5.

Терен – № 5, гр. Девин

Находящ се в имот с идентификатор 20465.502.5020

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

20

22.00

6.

Терен – № 6, гр. Девин

Находящ се в имот с идентификатор 20465.502.5020

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

20

28.00

7.

Терен – № 7, гр. Девин

Находящ се в имот с идентификатор 20465.502.5020

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

20

22.00

8.

Терен – № 8, гр. Девин

Находящ се в имот с идентификатор 20465.502.5020

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

20

28.00

9.

Терен – № 9, гр. Девин

Находящ се в имот с идентификатор 20465.504.50.5020

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

20

22.00

10.

Терен – № 10, гр. Девин

Находящ се в имот с идентификатор 20465.502.5020

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

20

22.00

11.

Терен – № 11, гр. Девин

Находящ се в имот с идентификатор 20465.50.5029

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

9

4.50

12.

Терен – № 12, гр. Девин

Находящ се в имот с идентификатор 20465.502.5038

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

5

5.50

13.

Терен – № 13, гр. Девин

Находящ се в имот с идентификатор 20465.506.608

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

10

8.00

14.

Терен – № 14, с. Триград

Находящ се в имот с идентификатор 73105.501.270

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

9

6.30

15.

Терен – № 15, с. Лясково

Находящ се в имот улица между кв. 12 и кв. 15

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

9

6.30

16.

Терен – № 16, с. Лясково

Находящ се в имот УПИ-XIII, кв. 12

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

40

28.00

В) За жилищни нужди:

по ред

Наименование на обекта

Описание

Площ в кв.м.

Първоначален месечен наем/лева

1

2

3

4

5

1.

гр. Девин, ул. ”Опълченска”, временни сглобяеми къщи – Къща № 1, 4 бр. апартаменти

За жилищни нужди

42

42

42

75.60

75.60

75.60

2.

гр. Девин, ул. ”Опълченска”, временни сглобяеми къщи – Къща № 2, 4 бр. апартаменти

За жилищни нужди

42

75.60

3.

Бл. “Светлина“, ап. № 1, с. Гьоврен

За жилищни нужди

65

26.00

4.

гр. Девин, Общежитие на ул. ”Явор” № 1 – I,II,III етаж

За жилищни нужди

17–ст.207

17-ст.208

10.20

10.20

                                         Очакван годишен приход от наем: 54 910.56 лв.

II. Продажба:

по ред

ИМОТ

ПЛОЩ по КК

ОПИСАНИЕ

Прогнозна цена

1

2

3

4

5

1.

ПИ 20465.506.10 , УПИ – IV, кв. 134, гр. Девин

640 кв. м.

за жилищно строителство

4 200

2.

ПИ 20465.502.1336 , УПИ - VII, кв. 139, гр. Девин, ул. ”Пролет”

382 кв. м.

за жилищно строителство

4 000

3.

ПИ 20465.502.1365, УПИ - VIII, кв. 139 гр. Девин, ул. ”Пролет”

378 кв. м.

за жилищно строителство

3 800

4.

ПИ, УПИ – I, кв.2, с. Гьоврен

550 кв. м.

за жилищно строителство

4 000

5.

ПИ, УПИ – VІІІ,кв.2, с. Гьоврен

550 кв. м.

за жилищно строителство

4 000

6.

ПИ, УПИ – VІ,кв.5, с. Гьоврен

480 кв. м.

за жилищно строителство

3 800

7.

ПИ, УПИ – VІІ,кв.5, с. Гьоврен

620 кв. м.

за жилищно строителство

4 500

8.

ПИ, УПИ – VІІІ,кв.5, с. Гьоврен

670 кв. м.

за жилищно строителство

5 000

9.

ПИ, УПИ – Х,кв.5, с. Гьоврен

630 кв. м.

за жилищно строителство

4 800

10.

ПИ, УПИ – ХІІ,кв.5, с. Гьоврен

620 кв. м.

за жилищно строителство

4 800

11.

ПИ, УПИ – ХІІІ,кв.5, с. Гьоврен

640 кв. м.

за

жилищно строите

лство

4 800

12.

ПИ, УПИ – ІІ, кв.6, с. Гьоврен

780 кв. м.

за жилищно строителство

5 500

13.

ПИ, УПИ – ІІІ, кв.6, с. Гьоврен

580 кв. м.

за жилищно строителство

4 200

14.

ПИ, УПИ – ХІІ, кв.14, с. Гьоврен

575 кв. м.

за

жилищно строител-ство

4 800

15.

ПИ, УПИ – ХІІІ, кв.14, с. Гьоврен

610 кв. м.

за жилищно строител-ство

4 800

16.

ПИ 73105.501.444, УПИ-ХХІХ, кв.2 с. Триград,

672 кв. м.

Незастроен парцел

                          4 000

17.

ПИ 20465.502.865, УПИ-ІI, гр. Девин, ул.“Руен“

251 кв. м.

Незастроен парцел

12 550

18.

ПИ 20465.506.486,УПИ-VІ, кв.131 гр. Девин

240 кв. м.

Незастроен парцел

4 500

19.

ПИ: 73105.501.568,564,565,5661567,568,569 и 570 гаражни клетки в с. Триград

20кв.м. всяка

Незастроен парцел за гаражи

3 500

20.

ПИ, с. Гьоврен ,УПИ-ХVІІІ, кв.1 за   1бр.гаражни клетки

18кв.м.

Незастроен парцел за гаражи

250

21.

ПИ 20465.501.1273 в УПИ-ХХІІ, кв.48 по ПУП на гр. Девин

521кв.м.

незастроен жилищен парцел

4 000

22.

ПИ 20465.501.1272 в УПИ-ХХІ, кв.48 по ПУП на гр. Девин

614

незастроен жилищен парцел

4 500

23.

ПИ 20465.502.1263 в УПИ-­­­­LІ, кв.55 гр. Девин, ул. ”Пролет”

430

Незастроен   парцел

5000

24.

ПИ в землището на с. Беден,

м. Брязово

03112.69.10

3 294 кв. м.

Микроязовир с бетонови стени и дъно

15 000

25.

ПИ 20465.502.1288, УПИ LXII, кв.55

753 кв. м.

За друг вид озеленени площи – изтекъл срок

8 000

26.

ПИ 20465.88.129, м. «Дувана»

3987 кв. м.

За база за селскостопанска и горскостопанска техника-земеделска

5 800

27.

ПИ 20465.504.1556 - гр. Девин, обществен обект, комплекс

4126 кв. м.

За друг обществен обект

930 000

28.

ПИ 73105.501.199 – с. Триград

813 кв. м.

с. Триград

25 000

                                                  Общо приходи от продажба : 1 089 100 лв.

III. Отстъпено право на строеж (ОПС):

№ по ред

ИМОТ

ПЛОЩ по   КК

ОПИСАНИЕ

Прогнозна цена

1

2

3

4

5

1.

ПИ 17957.501.367 , УПИ-І,

кв.21, с. Грохотно

458 кв. м.

Незастроен парцел

1000

2.

ПИ 17957.501.366 , УПИ-ІІ, кв.21, с. Грохотно

512 кв. м.

Незастроен парцел

1200

3.

ПИ 17957.501.356 , УПИ-ІІІ, кв.21, с. Грохотно

560 кв. м.

Незастроен парцел

1300

4.

ПИ 17957.501.355 , УПИ-ІV, кв.21, с. Грохотно

495 кв. м.

Незастроен парцел

1100    

                                                    

                                            Общо приходи от продажба на ОПС : 4 600 лв.

IV. Отстъпено право на строеж (ОПС) отредени за изграждане на социални жилища:

№ по ред

ИМОТ

ПЛОЩ по КК

ОПИСАНИЕ

Прогнозна цена

1.

-

-

-

-

V. Продажба на дялове и акции:

№ по ред

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В %

Прогнозна цена

1.

ОРФЕЙ – ХОТЕЛ – АД

17,33%

400 000

 

Общо :

 

400 000 лв.

VI. Придобиване:

№по ред

ИМОТ

ПЛОЩ

ОПИСАНИЕ лв.

1.

За ул. „Руен“ и терен за озеленяване, гр. Девин   - имоти

500 кв. м.

Незастроени      

20  000

2.

ПИ – 6 бр.: 11733.502.154;156;157;158;160;163 в с. Водни пад

405 кв. м.

2 672

 

Общо :

 

                         22 672 лв.

VII. Замяна и ликвидиране на съсобственост:

ИМОТ

ПЛОЩ

ОПИСАНИЕ

Прогнозна цена

 

-

-

-

-

VII. Земеделски земи от общинския поземлен фонд:

   1. Брой имоти от общински поземлен фонд, предвидени за управление през 2021г. /отдадени под наем ми за отдаване под наем/ - общо 675.

   2. Очаквани приходи за 2021 г. от отдадените под наем имоти от общинския поземлен фонд: 17 996,33 лв. / седемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и 33 ст./.

 

   VIII. Земеделски земи за дарение:

Наименование на имота

Описание

Обща площ/кв.м.

Дарява площ/кв.м.

1.

Поземлен имот с идентификатор 03112.164.7, с. Беден

Земеделска - Пасище

24529

117

2.

Поземлен имот с идентификатор 03112.165.14, с. Беден

Земеделска - Пасище

61310

852

3.

Поземлен имот с идентификатор 03112.165.9, с. Беден

Земеделска – Гори и храсти в земеделска земя

16328

121

4.

Поземлен имот с идентификатор 03112.154.13, с. Беден

За селскостопански, горски, ведомствен път

2667

90

5.

Поземлен имот с идентификатор 03112.154.13, с. Беден

За селскостопански, горски, ведомствен път

2667

929

6.

Поземлен имот с идентификатор 03112.165.9, с. Беден

Земеделска – Гори и храсти в земеделска земя

16328

555

Прогнозна цена на предлаганите за продажби имоти в

това число по чл.35, ал.3 от ЗОС - 1 089 100лв.

Очаквани приходи от продажби 33 % от прогнозните - 359 403 лв.

Прогнозна цена от продажба на дялове и акции – 400 000 лв.

Прогнозни цени на приходите от ОПС -   4 600 лв.

Очаквани приходи от ОПС 37% лв. от прогнозните - 1 702 лв.

Прогнози цени на имоти за замяна и ликвидиране на съсобственост - 0 лв.

Очаквани приходи от замени и ликв.съсобственост 100%от прогнозните

Очаквани приходи от наем на общински имоти –   72 906.89 лв.

 

Общо приходи от програмата   - 834 011.89    лв

     Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Девин през 2021 год. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 год. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.

     Изпълнението на програмата се възлага на Кмета на общината.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер