Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отпадъци Справка за постъпилите предложения и възражения по Проекта на План – сметка на такса битови отпадъци на територията на община Девин за 2021 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

 

Справка за постъпилите предложения и възражения във връзка с Проект на План – сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци на територията на община Девин за 2021 г. - ОТВОРИ;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер