Начало ОБЯВЛЕНИЯ Покани към гражданите на община Девин Обществен достъп до доклад за ЕО към ОУП на община Девин и покана за обществено обсъждане.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 09 Октомври 2020г. 10:56ч.

О Б Я В А

ЗА

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИЗГОТВЕН ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) НА „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА ДЕВИН“ С ЦЕЛ ЗАПОЧВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.20 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ЕО И ПОКАНА ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 11.11.2020 г. ОТ 16,00 ч. В ЗЕСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ДЕВИН,ЕТ.3.

           Във връзка с изготвен Доклад за екологична оценка /ЕО/ на проект/програма „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА ДЕВИН“ и на основание Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, предоставяме на обществен достъп цялата документация ,която може да се види на информационен портал на община Девин: http: www.devin.bg

Начало на провеждане на консултациите на ДЕО на ОУПО ДЕВИН по чл. 20 от Наредбата за ЕО: от 12.10.2020 г. до 10.11.2020 вкл.

            Общественото обсъждане на проекта за „Общ устройствен план (ОУП) на община Девин“ и Доклада за ЕО на плана ще се проведе на 11.11.2020 г. от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на община Девин,ет.3.

            Лице за връзка:Негиян Селим – мл. експерт „Зелена система и екология”, тел:0889440071.Материалите са на разположение на заинтересуваните лица в Община Девин, отдел „Устройство на територията, икономика и общинска собственост”, ул. „Дружба“ №1, ет.2, стая 12, от 08.00 – 12.00 часа и от 13.00 – 17.00часа, всеки работен ден до 10.11.2020 г. вкл.Становища по изготвения Доклад за ЕО могат да се представят в срок до 10.11.2020г. вкл. на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. и Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ,в деловодството на Община Девин или по пощата на адрес: гр. Девин, п.к. 4800, гр. Девин, ул. „Дружба“ №1, обл. Смолян.

 

Доклад за екологична оценка - ОТВОРИ;

Резюме на доклад за ЕО - ОТВОРИ;

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер