Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди COVID-19 и архив Заповед № РД-09-483 от 02.10.2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 02 Октомври 2020г. 15:48ч.

З А П О В Е Д

№ РД-09-483

гр. Девин, 02.10.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл. 62, ал. 2 от АПК, във връзка с допусната очевидна фактическа грешка в моя заповед № РД-09-475 от 25.09.2020 г. за възстановяване провеждането на публични събития, масови мероприятия и събирания, свързани с провеждането на празници на гр. Девин

ЗАПОВЯДВАМ:

1.В основанието за издаване на заповедта вместо чл. 44, ал. 2 от Закон за местното управление и местното самоуправление да се чете чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация.

2.В т. 2 от заповед № РД-09-475 от 25.09.2020 г. вместо заповед № РД-01-549 от 30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването да се чете заповед № РД-01-489 от 31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Община Девин.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Дияна Чаушева, заместник-кмет на община Девин.

......./п/...........

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер