Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди COVID-19 и архив Заповед № РД-09-475 от 25.09.2020 г. за възстановяване на провеждането на публични събития, масови мероприятия и събирания , свързани с провеждането на празници на гр. Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Заповед № РД-09-475 от 25.09.2020 г. за възстановяване на провеждането на публични събития, масови мероприятия и събирания , свързани с провеждането на празници на гр. Девин PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 01 Октомври 2020г. 09:52ч.

З А П О В Е Д

№ РД-09-475

гр. Девин, 25.09.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното управление и местното самоуправление и във връзка с Решение № 17 от 12.02.2020 г. на Общински съвет- Девин за утвърждаване на Календар на културните събития и прояви в Община Девин за 2020 г. и провеждане на 03 и 04.10.2020 г. на Световен фестивал на гайдари и кавалджии „Чуйте Девин” и участие на самодейните състави към народните читалища в общината, както и на 08 и 09.10.2020 г. – 108 години от Освобождението на гр. Девин, тържествена заря проверка и празничен концерт

ЗАПОВЯДВАМ:

1.Отменям мои заповед № РД-09-350 от 29.06.2020 г. и заповед № РД-09-397 от 03.08.2020 г., считано от 25.09.2020 г.

2.Възстановявам провеждането на публични събития, масови мероприятия и събирания, свързани с провеждането на празници на гр. Девин, при спазване на противоепидемичните мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19, съгласно заповед № РД-01-549 от 30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Община Девин.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Дияна Чаушева, заместник-кмет на община Девин.

............./п/........

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер