Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2020-07 Инженеринг на тротоари, рехабилитация на централна част и ремонт на стълбище по три обособени позиции Договор с изпълнител и приложения към договора за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на тротоари, рехабилитация на ... " за първа обособена позиция

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 02 Септември 2020г. 14:59ч.

Договор с изпълнител и приложения към договора за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на тротоари, рехабилитация на централна част и ремонт на стълбище на територията на община Девин“ по три обособени позиции - за първа обособена позиция

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на обект: „Основен ремонт на тротоари по ул. „Родопи“, от о.т.419 до о.т.356 и по мост „Старата върба“ в гр. Девин“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 –„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на обект: „Рехабилитация на централна част и основен ремонт на тротоари по главна улица на с. Грохотно“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на обект: „Основен ремонт на стълбище – от централен площад до читалище в с. Гьоврен“.

 

 

Договор с приложения - изтегли 

 


 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

dogovor_prilojenia_injenering_trotoari.zip
SHA-256 Хеш
5acd211ddaa0a9cc3bdd2b8902453c5ebc7e4ccae6129ac19358f3d642a65701

Сериен номер:00f0778bacef5e547e

Издадено:02.09.2020 14:54:18

tsr файл - изтегли;

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер