Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди COVID-19 и архив Заповед № РД-09-397/03.08.2020 г. на кмета на община Девин за преустановяване на всички публични събития, масови мероприятия и събирания, поради удължения срок на извънредната епидемична обстановка
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

З А П О В Е Д

№ РД-09-397

гр.Девин, 03.08.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 9 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка със Заповед № РД-01-447 от 31.07.2020 г. на министъра на здравеопазването, и във връзка с Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. и Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., и предложение от Главния държавен здравен инспектор, и във връзка с Решение от 29.06.2020 г. на Общински кризисен щаб – Девин,

НАРЕЖДАМ:

Преустановяват се всички публични събития, масови мероприятия и събирания, свързани с провеждането на празници на гр. Девин и населените места в общината.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Община Девин.Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Община Девин.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Дияна Чаушева, заместник-кмет на община Девин.

 

            /П/

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер