Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2020-04 Инженеринг на обект: Рехабилитация и изграждане на подпорни стени по три обособени позиции Договори с изпълнител и приложения към договорите за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Рехабилитация и изграждане на подпорни стени по три обособени поз.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 03 Август 2020г. 16:17ч.

Договори с изпълнител и приложения към договорите за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Рехабилитация и изграждане на подпорни стени на територията на община Девин“ по три обособени позиции:

1.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Основен ремонт на компрометирана подпорна стена в регулацията на кв. 124, между о.т.872 и о.т.873, гр. Девин, кв. Настан“;

2.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Изграждане на подпорна стена срещу о.т.156, между УПИ XII и УПИ VIII, кв. 20 на с. Кестен“;

3.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Изграждане на подпорна стена по улична регулация на УПИ X – 26, кв. 1 в с. Стоманево“;

 

 

Договори с приложенията към тях - изтегли;

 


 

Удостоверяване на време

 

С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

dogovori_prilojenia_injenering_podporni_stenii.zip
SHA-256 Хеш
59cb2a3efeeb59453084a2b56b0b9da282f0a8b14bead04f0ff905c27c6a04c3

Сериен номер:008e463fa1e6d0cc1a

Издадено:03.08.2020 16:12:47

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер