Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Уведомление за заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Девин насрочени на 04.08.2020 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 30 Юли 2020г. 16:49ч.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

1. ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

ЗАСЕДАНИЕ: 04.08.2020 г. /вторник/ от 16:45 часа

 

2. ПК „Обща комисия”(„ОК”)

ЗАСЕДАНИЕ: 04.08.2020 г. /вторник/ от 17:00 часа в заседателна зала на ОБС - Девин

 

3.ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и култура” („ОМДСТК”)

ЗАСЕДАНИЕ: 04.08.2020 г. /вторник/ от 18:00 часа

 

4. ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми(„БФЕФП”)

ЗАСЕДАНИЕ: 04.08.2020 г. /вторник/ от 18:10 часа

 

5.ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология” („ЗСПЕ”)

ЗАСЕДАНИЕ: 04.08.2020 г. /вторник/ от 18:20 часа

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер