Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Обявяване на проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „БКС – Девин" Справка за постъпилите предложения във връзка с проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство – Девин”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 28 Юли 2020г. 16:51ч.

 

СПРАВКА

съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

 

ОТНОСНО:    Постъпилите предложения във връзка с Проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство – Девин”

1.   Дата на публикуване на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Община Девин на проекта на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство – Девин”: 26.06.2020 г.

2.   Постъпили предложения и становища:

В нормативно определения 30-дневен срок за обществено обсъждане, считано от деня, следващ датата на публикуване, няма постъпили предложения и становища. Постъпило е едно Възражение – Вх. № ОА-ПЖ-126 от 27.07.2020 г., подписано от общинските съветници Венета Тодорова и Красимир Даскалов.

Възражението е разгледано в Община Девин. То не съдържа конкретни предложения по обсъждания Проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство – Девин”. Изразява се становище, че проектът няма да бъде подкрепен от общинските съветници от ПП ГЕРБ. Ще бъде изготвен отговор на Възражението и на всички поставени въпроси в него в законовия срок.

Изготвил:

Елка Станчева        /П/     Дата: 28.07.2020 г.

Секретар на община Девин

 

Справката е публикувана и на Портал за обществени консултации - http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5263

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер