Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, насрочен за 11.08.2020 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 24 Юли 2020г. 08:26ч.

ОБЩИНА ДЕВИН

 

ОБЯВЯВА: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти:

1.Помещение, предназначено за сладкарница /заведение без алкохол/, с площ 86 кв.м., находящо се в западната част на първи етаж на триетажна масивна сграда, с адрес: област Смолян, община Девин, град Девин, ул."Гимназиална" № 37,   с идентификатор № 20465.502.218.1по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Девин, цялата със застроена площ 1001 кв.м. актувана с Акт за общинска собственост (АОС) №5 от 14.03.1997г., вид собственост: общинска публична, с начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 86 лв. с ДДС, съгласно Приложение №1, р.II, р.1,к.5от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин за срок от 5 години.

2. Помещение предназначено за зъболекарски кабинет /лекарства и манипулационни/, с площ 15 кв.м., находящо се в западната част на първи етаж на триетажна масивна сграда, с адрес: област Смолян, община Девин, град Девин, ул."Васил Левски" № 3, с идентификатор 20465.504.1509.1, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, цялата със застроена площ 905 кв.м., актувана с Акт за общинска собственост (АОС) №2526 от 13.02.2017 год.; вид собственост: общинска публична, с начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 34.50 лв. с ДДС, съгласно Приложение №1, раздел III, ред 5, колона 4 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 10 години.

3. Помещение , предназначено за производствени дейности - всестранни, с площ 130 кв.м., находящо се в приземен етаж, западната част на триетажна масивна сграда, с адрес: област Смолян, община Девин, село Триград, с идентификатор 73105.501.200.1 по Кадастралната карта на село Триград, цялата със застроена площ 688 кв.м., актувана с Акт за общинска собственост (АОС) № 62 от 20.10.1997 год.; вид собственост: общинска публична, с начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 143.00 лв. с ДДС, съгласно Приложение №1, раздел III, ред 6, колона 7 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 5 години.

 

Депозит за участие в търга 10 % от началната тръжна годишна наемна цена, която да се внесе в касата на Общината до 16.00 часа на 10.08.2020 г.

Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

         Срок за закупуване на тръжната документация от 27.07.2020г. до 16.00 часа на 10.08.2020г. от Общинска администрация, гр.Девин, ул.”Дружба” №1, ет.ІІ, стая №11 с цена 30 лв. с ДДС.

Срок за извършване на оглед на имота от 27.07.2020г. до 10.08.2020г.

Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на Общината от 27.07.2020 г. до 17.00 часа на 10.08.2020 г.

 

Търгът ще се проведе на 11.08.2020 г., по обособени позиции, както следва:

- За " Помещение, предназначено за сладкарница" - от 10.00 часа в залата на Общинска администрация, ул."Дружба" №1, гр. Девин;

- За " Помещение, предназначено за зъболекарски кабинет" от 10.30 часа в залата на Общинска администрация, ул."Дружба" №1, гр. Девин и

- За " Помещение, предназначено за производствени дейности" - от 11.00 часа в залата на Общинска администрация, ул."Дружба" №1, гр. Девин.

 

При неспечелване на някой от обектите на първи търг , е насрочен втори търг на 25.08.2020 г. Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед и подаване предложения за участие за втори търг е 24.08.2020 г.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

ЗДРАВКО ИВАНОВ

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер