Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2016-02 Проекти и КСС по ПРСР с шест об. позиции Обявлениe за приключване на договор за обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Изработване на работни/технически проекти, КСС на обекти, с които ще кандидатства община Девин за финансиране по ПРСР2014-2020 по шест позиции" - за I-ва позиц.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 14 Юли 2020г. 15:31ч.

 

Обявлениe за приключване на договор за обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Изработване на работни/технически проекти, КСС на обекти, с които ще кандидатства община Девин за финансиране по ПРСР2014-2020 по шест обособени позиции" - за първа обособена позиция

 

 

Обявления за приключване на договор - отвори;

 Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
Obiavlenie_prikluchvane_dogovor_PRSR2014200.PDF
SHA-256 Хеш
a7554c5c3b8001f1d2d445734c9a253044d19111a93536e953ca8edfe62032a8
Сериен номер:00ef921d8c75047f76
Издадено:14.07.2020 15:30:31
tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер