Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2020-10 Доставка на сървъри, компютърни конфигурации, периферни устройства и копирни машини Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на сървъри, компютърни конфигурации, периферни устройства и копирни машини за нуждите ...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 14 Юли 2020г. 15:20ч.

Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на сървъри, компютърни конфигурации, периферни устройства и копирни машини за нуждите на Общинска администрация –Девин, Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни  и непълнолетни- Девин и Център за обществена подкрепа  гр. Девин"

 

Протокол - отвори;


 

Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

Protokol_dostavka_komputri_sarvari.PDF
SHA-256 Хеш
efd791270b6b85de74a02ec9e54b96f45ea73e9afad25f5efa93a9b113fd4d4b
Сериен номер:49c8059deb15ff52
Издадено:14.07.2020 15:17:55

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер