Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2020-01 Изпълнение на инженеринг на обект: Изграждане на подпорна стена за укрепване на ул.”Мурсалица“, кв. Настан Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП за публично състезание по ЗОП с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на подпорна стена за укрепване на ул.”Мурсалица“ ...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 03 Юли 2020г. 11:42ч.

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП за публично състезание по ЗОП с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на подпорна стена за укрепване на ул.”Мурсалица“ между о.т. 1142 и о.т.1164, по ЗРП на кв. Настан, гр. Девин”

 

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП - отвори;

 

Пълен достъп до протоколите на комисията и решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител в публично състезание по ЗОП с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на подпорна стена за укрепване на ул.”Мурсалица“ между о.т. 1142 и о.т.1164, по ЗРП на кв. Настан, гр. Девин” е осигурен на следният адрес: https://devin.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=7272:protokoli-na-komisiyata-i-reshenie-za-klasirane-na-uchastnitzite-v-publichno-sastezanie-po-zop-s-predmet-inzhenering-proektirane-avtorski-nadzor-i-izpalnenie-na-smr-na-obekt-izgrazhdane-na-podporna-stena-za-ukrepvane-na-ulmursalitza-&catid=339:ps2020-01-izpalnenie-na-inzhenering-na-obekt-izgrazhdane-na-podporna-stena-za-ukrepvane-na-ulmursalitza-kv-nastan&Itemid=113


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

Saobshtenie_ch43_ZOP_PS_Mursalica.PDF
SHA-256 Хеш
ea7f6dd7ed97166be3fe0a50663bff5cda1371d9dadc1da7f62384f115596114

Сериен номер:1dc360e3becf2e84

Издадено:03.07.2020 11:25:35

tsr файл - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер