Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди COVID-19 и архив Заповед № РД-09-350/29.06.2020 г. на кмета на община Девин за преустановяване на всички публични събития, масови мероприятия и събирания, свързани с провеждането на празници на гр. Девин и населените места в общината
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 30 Юни 2020г. 09:49ч.

З А П О В Е Д

№ РД-09-350

гр.Девин, 29.06.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с писмо на министъра на здравеопазването с рег. № 04-11-62 от 25.06.2020 г. относно повторно удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка до 15.07.2020 г. и във връзка с решение на Общински кризисен щаб – Девин от проведено заседание на 29.06.2020 г.,

НАРЕЖДАМ:

Преустановяват се всички публични събития, масови мероприятия и събирания, свързани с провеждането на празници на гр. Девин и населените места в общината.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Община Девин.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Дияна Чаушева, заместник-кмет на община Девин.

 

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер