Начало ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Стратегии, програми и планове Дългосрочна и краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

Дългосрочна програма на община Девин  за насърчаване използването на енергия от  възобновяеми източници и биогорива - 2019 г. - 2029 г. приета с Решение №7 на общински съвет - Девин на заседанието проведено на 27.01.2019 г. - отвори;

 

Краткосрочна програма за насърчаване  използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин - 2019 г.  - 2022 г. приета с Решение №8 на общински съвет - Девин на заседанието проведено на 27.01.2019 г. - отвори;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер