Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - инертен материал насрочен за 09.06.2020 год.
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 26 Май 2020г. 08:58ч.

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

ОБЯВЯВА: Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи както следва:

         I. 6954.59 м3 инертен материал / баластра/, с първоначална цена 5.00 лв. без ДДС за 1м3 или 34 772.95 лв. без ДДС за цялото количество, съгласно приложена пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител.

         Материалът се намира в следните райони:

- в имот с кадастрален номер 20465.505.1586,гр.Девин –5707.67 куб.м.

- в имот с кадастрален номер 20465.505.1149,гр.Девин –1246.92 куб.м.

Търгът се обявява за цялото количество баластра. Не може да се участва в търга за по-малки количества.

ІI. Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на общината от 26.05.2020 г. до 17.00 часа на 08.06.2020 г.

III. Срок за закупуване на тръжната документация от 26.05.2020 г. до 17.00 часа на 08.06.2020 г.  от Общинска администрация, гр.Девин, ул.”Дружба” №1, ет.ІІ, стая №11,с цена 50лв.

IV. Определям размера на депозита за участие в търга 3477.29 лв. представляващи 10% от първоначалната цена на цялата вещ. Краен срок за внасяне на депозита до 16.00 часа на 08.06.2020 г.

V. Срок за извършване на оглед на вещите от 26.05.2020 г. до 17.00 часа на 08.06.2020г.

VI. Стъпка за наддаване в размер на 3477.29 лв., представляваща 10% от началната тръжна цена на цялата вещ.

VІІ. Определям дати за провеждане на търга на 09.06.2020 г. от 10.00 часа в залата на Общинска администрация, ет.3, ул.”Дружба” №1, гр.Девин и на 19.06.2020г. Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед, внасяне на депозит и подаване предложения за участие за повторния търг е до 17.00 часа на 18.06.2020г.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

ЗДРАВКО ИВАНОВ

  

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер