Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Уведомление за заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Девин насрочени на 26.05.2020 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Петък, 22 Май 2020г. 17:01ч.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

1. ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

ЗАСЕДАНИЕ:26.05.2020 г. /вторник/ от 16:50 часа

 

2. ПК „Обща комисия” („ОК”)

ЗАСЕДАНИЕ:26.05.2020 г. /вторник/ от 17:00 часа в заседателна зала на ОБС - Девин

 

3.ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и култура” („ОМДСТК”)

ЗАСЕДАНИЕ:26.05.2020 г. /вторник/ от 18:00 часа

 

4.ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология” („ЗСПЕ”)

ЗАСЕДАНИЕ:26.05.2020 г. /вторник/ от 18:00 часа

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер