Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди COVID-19 и архив Заповед № РД-09-278/18.05.2020 г. на кмета на община Девин във връзка със Заповед № РД-01-268 от 15.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 18 Май 2020г. 17:29ч.

З А П О В Е Д

№ РД-09-278

гр.Девин, 18.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 9 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка със Заповед № РД-01-268 от 15.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, и във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям т. 3 на моя Заповед РД-09-269 от 14.05.2020 г., както следва:

В началото на т. 3 текстът „Заповед № РД-01-263 от 14.05.2020 г.” се заменя със „Заповед № РД-01-268 от 15.05.2020 г.”.

2. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Девин заедно със Заповед № РД-01-268 от 15.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Дияна Чаушева, заместник-кмет на община Девин.

            /П/

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г. на министъра на здравеопазването - отвори;

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер