Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Стартира прием на документи по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане - Компонент 3"
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 28 Април 2020г. 09:44ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

            Община Девин в качеството си на бенефициент по Проект„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0097-C01, разширява обхвата на патронажната грижа чрез включване по проект  “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”  процедура BG05M9OP001-2.101 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. По проекта ще бъдат обхванати поне56 лица – потребители на услугата за община Девин и 31 лица – потребители на услугата за Община Доспат. Програмата ще се изпълнява до 31 декември 2020 год.

Основните дейности, които ще се предоставят на потребителите са следните:

  1. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите),
  2. Заплащане на битови сметки (със средства на потребителите);
  3. Заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);

От настоящата покана могат да се възползват следните лица:

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания;
  • Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което е:
- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
-самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

            Община Девин ще наеме и допълнителен персонал по предоставяне на услугата, който ще бъде снабден с лични предпазни средства и дезинфектиращи препарати.

            Подборът на потребителите ще бъде извършен от общината, съобразно наличната информация и заявена необходимост от лица нуждаещи се от патронажни услуги, както и за лица, които могат да бъдат наети по изпълнението на дейностите по проекта.

            Срок за подаване на документи до запълване на капацитета.

Телефон за информация: 0879994336 - от 08:00 ч. - 17:00 ч. всеки работен ден.

 

Заявление за ползване на дейности по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица сувреждания – Компонент 3“ BG05M9OP001-2.101 - изтегли;

 

Заявление за участие в подбор на специалист за предоставяне услуга по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ - изтегли;

 


 

www.eufunds.bg

 Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

 в община Девин и община Доспат “, Договор № BG05M9OP001-2.040-0097-С01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.101„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3

 Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер