Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 08.05.2020 год.
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 23 Април 2020г. 11:01ч.

ОБЩИНА ДЕВИН

 

ВЪЗОБНОВЯВА: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

1. Стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин с идентификатор № 20465.502.218.1по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, актувана с АОС №5/14.03.1997г., с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 28.00 лв. с ДДС, съгласно Приложение №1, р.III, р.5,к.5от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин за срок от 5 години.

Определeният депозит за участие в търга 10 % от началната тръжна годишна наемна цена, остава непроменен, който депозит подлежи на внасяне в касата на общината до 16.00 часа на 07.05.2020 г. за желаещите да подадат документи в новите срокове, а за вече подалите документи, внесеният процент от началната тръжна годишна наемна цена, запазва силата си.

         Определената стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, остава непроменена.

         Срок за закупуване на тръжната документация от 23.04.2020 г. до 16.00 часа на 07.05.2020 г. от Общинска администрация, гр.Девин, ул.”Дружба” №1, ет.ІІ, стая №11 с цена 30лв. с ДДС. за желаещите да подадат документи в новите срокове, а лицата, които вече са подали документи, същите запазват действието си.

Срок за извършване на оглед на обекта от 23.04.2020г. до 07.05.2020г.

Нови предложения за участие в търга се приемат в деловодството на общината от 23.04.2020 г. до 17.00 часа на 07.05.2020 г.

Определям дати за провеждане на търга на 08.05.2020 г. от 09.00 часа в залата на Общинска администрация, ул.”Дружба” №1, гр.Девин и на 22.05.2020 г. Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед и подаване предложения и внесен депозит за участие за повторния търг е 21.05.2020 г.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

ЗДРАВКО ИВАНОВ

                                              

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер