Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди COVID-19 и архив Заповед № РД-09-192/24.03.2020 г. на кмета на община Девин за обособяване на място за настаняване на лица под карантина с рисков профил, които са в невъзможност да спазват домашна карантина
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 25 Март 2020г. 12:01ч.

З А П О В Е Д

№ РД-09-192

гр.Девин, 24.03.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 123 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на област Смолян и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България, Заповед на министъра на здравеопазването и Заповед № ОС-04-02-99 от 19.03.2020 г. на областния управител на област Смолян,

Н А Р Е Ж Д А М:

         Да се обособи на територията на община Девин допълнително място за настаняване на лица под карантина с рисков профил, които са в невъзможност да спазват домашна карантина, със следния адрес :

-      гр. Девин, област Смолян, ул. „Гордьо войвода” № 49, ет. 2, сграда на бивша детска градина.

         Копие от настоящата заповед да се изпрати за сведение на Областния щаб за противодействие на разпространението на COVID-19 – Смолян и се обяви на интернет страницата на община Девин.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Дияна Чаушева, заместник-кмет на община Девин.

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

При необходимост от разпечатване може да изтеглите посочената заповед в PDF файл - изтегли;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер