Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди COVID-19 и архив Превантивни и организационни мерки относно предоставянето на услуги в община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 17 Март 2020г. 14:09ч.

ПРЕВАНТИВНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ

ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ В ОБЩИНА ДЕВИН

 

В община Девин са въведени превантивни и организационни мерки относно предоставянето на услуги за недопускане и ограничаване на разпространението на COVID19 /Заповед №РД-09-172/12.03.2020 г. - отвори/

Всички административни ръководители в структурата на община Девин, кметовете на кметства и кметските наместници предприемат необходимите действия и създадат необходимата организация в кръга на своята оперативна самостоятелност за предприемане на мерки за ограничаване на пряк контакт между служители на администрацията с граждани и представители на юридически лица по повод административната дейност и обслужване.

Прекратяват се временно приемните дни на кмет на община Девин.

Ще се извършва активно информиране на потребителите на услуги по телефона и чрез интернет страницата на общината за предоставяните административни услуги, с цел ограничаване на физическите контакти и разпространението на вируса.

Контактите за връзка са публикувани на интернет страницата на общината в меню „Контакти”.

Препоръчва се потребителите на услуги да заявяват административните услуги и да получават издадените документи по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор, като го посочат в подаденото заявление.

В Общинска администрация – Девин заявяването и получаването на услуги по електронен път може да се извърши чрез системата за сигурно електронно връчване.

Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез мейл и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението се записва като се ползва услуга за удостоверяване на време.

Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. Предназначена е за граждани и юридически лица, за администрации (в т.ч. общини), за лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги.

Достъпът през системата се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ).

Подробно ръководство за регистриране и използване на системата може да видите на адрес: https://edelivery.egov.bg/Help

Заплащането на административните услуги може да се извършва освен на касата на фронт-офиса и по банков път. Начинът е подробно описан в меню Административни услуги – тук.

От 20.02.2020 г. местните данъци и такса битови отпадъци в община Девин могат да се заплащат онлайн през касите на ИЗИПЕЙ в страната и през интернет системите ИПЕЙ и iCard от целия свят.

Линкът за ИЗИПЕЙ е: http://www.easypay.bg/?p=offices_list(тук се отваря списъкът с всички офиси на ИЗИПЕЙ в България с точния адрес и работното време на касите. Списъкът се актуализира непрекъснато)

Линкът за ИПЕЙ е: https://www.epay.bg/v3main/front(през него всеки потребител може да влиза директно и да използва регистрацията си в ИПЕЙ за плащане)

Линкът за iCard е: https://icard.com/bg/taxes (може да се използва мобилното приложение iCard, което е налично безплатно в Google Play и App Store).

Осигурен е строг пропускателен режим във всички административни сгради на общинската администрация, в т. ч. и на служителите на администрацията като не се допускат служители с грипоподобна симптоматика на работните места.

Забранен е достъпът на външни лица в сградата на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, с изключение на:

-    фронт офиса в сградата на адрес: ул. Дружба № 1;

-    в отдел „Местни данъци и такси" на адрес: ул. Васил Левски № 1, ет. 3, ст. № 1 и ст. № 14

В случай, че се налага гражданин да получи допълнителна информация при специалист или ръководител, съответният служител или ръководител слиза за разговор на фронт-офиса след като охраната на пропуска му се обади.

Всички допуснати лица в сградата се регистрират в книгата за посетители от охраната на пропуска.

Регулярно и интензивно е почистването и дезинфекцията (задължително 4 пъти дневно в помещенията за обслужване) на всички повърхности и зони в контакт с открити части на тялото, осигуряване на оптимални стойности на микроклиматични фактори на средата и проветряване. На дезинфекция подлежат всички плотове, повърхности, сензорни екрани и други дигитални устройства. Допълнително се обхващат дръжки на врати, парапети, електрически ключове, дозатори, санитарни възли и мивки. За целта се въвеждат 4 (четири) почивки от по 15.00 мин. На местата за административно обслужване:

- от 09.00 ч. до 09.15 ч., от 10.45 ч. до 11.00 ч., от 14.00 ч. до 14.15 ч., от 16.00 ч. до 16.15 ч., в което време се преустановява работата с граждани.

Служителите, чиито служебни задължения налагат контакти с външни посетители/потребители на административни услуги, работят задължително със защитна маска, която да се сменя на всеки два часа. Служителите периодично обработват ръцете си с предоставените им препарати за дезинфекция на ръце - гелове, спрейове и разтвори на алкохолна основа. Останалите служители спазват добра лична хигиена чрез измиване и дезинфекциране на ръцете, при всяка потенциална възможност за замърсяване.

В случай, че на местата за административно обслужване има струпване на чакащи посетители, същите се инструктират за необходимостта от спазване на минимална дистанция от 1 метър между тях.

Ограничено е провеждането на заседания, работни групи и други прояви с участие на външни лица в административните сгради, както и на вътрешно служебни мероприятия и прояви.

Всички заповеди, касаещи епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на общината се публикуват на интернет страницата на Община Девин в меню Обявления, подсекция „COVID-19”.

За по-ефективно информиране на населението се използва страницата на Община Девин в социалната мрежа Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100021223995339

 

При необходимост от разпечатване на горепосочените мерки, може да изтеглите в PDF файл от ТУК-ИЗТЕГЛИ;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер