Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди COVID-19 и архив Заповед на кмета на община Девин за забрана за събирането на деца и ученици на обществени места – улици, площади, стадиони, градинки, паркове, детски площадки и др. и спазването на препоръчителен вечерен час
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 16 Март 2020г. 18:09ч.

З А П О В Е Д

№ РД-09-176

гр.Девин, 16.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.29, ал.1, чл. 31 и чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и актуализираната Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

1. В съответствие с препоръките на националния оперативен щаб, наложените забрани за социална дистанция и преустановената дейност в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници; училища и други обучителни институции и организации, за опазване на обществения ред, живота и здравето на децата, се забранява да се събират на групи на обществени места – улици, площади, стадиони, градинки, паркове, детски площадки и др. и се препоръчва спазването на вечерен час от лицата, както следва:

  • малолетни лица до 14 годишна възраст включително – до 20.00 часа;
  • непълнолетни лица навършили 14 годишна възраст, но не са навършили 18 годишна възраст – до 22.00 часа.

Пълнолетните ученици носят лична отговорност за спазване на наложените забрани за социална дистанция във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната.

2. Контролът на разпоредените мерки се осъществява от кметовете на кметства, кметските наместници и определени служители на общинската администрация, съвместно с органите на Министерство на вътрешните работи

3. Срокът и обхвата на мерките по т. I може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение и се обяви на интернет страницата на община Девин.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Дияна Чаушева, заместник-кмет на община Девин.

 

/П/

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

При необходимост от разпечатване може да изтеглите посочената заповед в PDF файл - изтегли;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер