Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди COVID-19 и архив Заповед на кмета на община Девин за преустановяване дейността на детски градини, Общински детски комплекс и Ученическо общежитие
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 13 Март 2020г. 18:24ч.

З А П О В Е Д

№РД-09-173

гр. Девин, 13.03.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб и заповед на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Република България

ЗАПОВЯДВАМ:

  1. Детските градини, Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс и Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическо общежитие да преустановят дейността си за периода от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г.
  2. За посочения по-горе период, както и за периода от 10 до 13 март 2020 г. родителите на децата от детските градини не е необходимо да представят оправдателни документи за отсъствието на децата им от детските градини.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на директорите на двете детски градини за сведение и изпълнение. Заповедта да се постави на видно място на входните врати в детските градини за информиране на родителите на децата.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Дияна Чаушева – Заместник-кмет на община Девин.

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер