Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди COVID-19 и архив Съобщение във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 13 Март 2020г. 17:53ч.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДЕВИН,

 

С Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. е обявено извънредно положение в страната, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, както и с препоръките на Националния оперативен щаб. В тази връзка, министърът на здравеопазването г-н Кирил Ананиев издаде заповед РД-01-124/13.03.2020 г., с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г.:

  • Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;
  • Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;
  • Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;
  • Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
  • Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);
  • Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност следва да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;
  • Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването  - отвори;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер