Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди COVID-19 и архив Заповед на кмета на община Девин във връзка с препоръка на министъра на здравеопазването и областния кризисен щаб
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 10 Март 2020г. 19:09ч.

З А П О В Е Д

№ РД-09-163

гр. Девин, 10.03.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед №РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед №АП-03-18-58/09.03.2020 г. на Областния управител на област Смолян

ЗАПОВЯДВАМ:

  1. Забранявам провеждането на масови мероприятия, в които участват деца.
  2. Отменям провеждането на планирани за месец март мероприятия от Календара за културни прояви в община Девин.
  3. Да се ограничи достъпа на външни лица до сградите на детските градини в община Девин.
  4. Задължително да се извършва медицински преглед на входа на детските градини.
  5. Да се въведе засилен дезинфекционен режим на работа в детските градини, Общински детски комплекс, Ученическо общежитие и административните сгради на територията на община Девин.

Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на община Девин за информация на гражданите и заинтересованите страни. Заповедта да се постави на видно място на входните врати в детските градини, Общински детски комплекс, Ученическо общежитие и административни сгради - за информация.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Дияна Чаушева – Заместник-кмет на община Девин.

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер