Начало ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ за 2020 г.
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Регистър за подадени декларации по чл.35, ал.1 т.1,т2 от ЗПКОНПИ

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Декларация за несъвместимост

Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т.1

Декларация за имущество и интереси

Декларация за промяна в декларирани обстоятелства по т.2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити

 

 

 

Вх.№/Дата

 

Вх. №/ Дата

 

1

Димитър   Кисьов

Началник отдел „УТИОС”

1/06.01.2020 г.

отвори;

 

1/07.01.2020 г.

отвори;

 

2

Анелия Трифонова

Младши експерт „Образование и култура”

2/07.01.2020 г.

отвори;

 

3/26.01.2020 г.

отвори;

 

3

Момчил Михайлов

Директор ЦОП

3/10.01.2020 г.

отвори;

 

2/10.01.2020 г.

отвори;

 

4

Виолета Атанасова

Юрисконсулт

4/13.01.2020 г.

отвори;

 

4/31.01.2020 г.

отвори;

 

5

Дарина Аврамова

Младши експерт „ЗСМДС”

5/05.02.2020 г.

отвори;

 

5/20.02.2020 г.

отвори;

 

6

           

7

           

8

           

9

           

10

           

11

           

12

           

13

           

14

           
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер