Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект за Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 20 Февруари 2020г. 17:29ч.

Проект за Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Девин - отвори;

 

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, чрез настоящото публикуване Община Девин предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по проекта за Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Девин.

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, както и на електронния адрес на общината: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.   

Проекта за Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Девин е публикуван и на Портал за обществени консултации - http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4978

М О Т И В И

към проект на Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Девин

1. Причини, налагащи приемането на нормативния акт:

Демографската ситуация в България днес, може да се определи като „катастрофална”. В последните години се наблюдава тенденция на отрицателен демографски прираст в нашата страна и неотменно първо място по ниска раждаемост на глава на населението по всички статистики в сравнение с други страни в Европа и света.

Само през последните години населението на страната е намаляло с повече от 600000 души. По данни от доклада на ООН България е с най-малък прираст на населението в света, а отрицателния прираст е близо 0,7%. Това поставя въпроса за съществуването на България и българската нация.

По-тревожен факт буди снижаването на възрастовата граница сред двойките, които не могат да се сдобият с дете по естествен биологичен път. В България близо 270000 двойки искат да станат родители, но заради репродуктивни проблеми са принудени да се подлагат на ин витро процедури.

В тази връзка през 2009 г. е създаден „Център за асистирана репродукция” (ЦАР), който заплаща до четири опита за „ин витро” процедури на двойки, отговарящи на определени критерии. Не винаги обаче част от кандидатите имат възможност да се възползват от ЦАР, по една или друга причина или се нуждаят от друг тип изследвания или лечение.

Самият процес на диагностика и подготовка за изпълнение на процедурата по ин витро е дълъг и свързан със скъпоструващи изследвания, операции и манипулации, които не се финансират от държавата и повечето от тях са много скъпи за средно статистическото българско семейство. Високите цени на лекарствата, манипулациите и все още ниската ефективност на процедурите не позволяват на много двойки да имат свое бебе. Сумата за един цикъл ин витро процедури е между пет и седем хиляди лева.

Усилията на държавните институции не са достатъчни за справяне с безплодието. Държавата финансира нуждаещите се за „ин витро” процедура, които отговарят на определени критерии, като покрива разходите за лекарствата и самата процедура. Държавата обаче НЕ ФИНАНСИРА: донорските „ин витро” програми, съпътстващи оперативни лечения – лапароскопии, операции, скъпоструващи медикаментозни процедури, изследвания.

Затова все повече общини в България създават Правилници за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и двойки, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми.

На територията на община Девин също има двойки, борещи се за дете. Това налага помощ от финансови средства за подпомагане на семействата и двойките с репродуктивни проблеми.

Идеята на Общинските програми е да подпомогнат двойките в тяхното съпътстващо лечение, подготовката на процедурите „ин витро” или извършване на други медицински манипулации и процедури, които не се поемат от държавата. Критериите за избор на двойки, семейства и лица, както и процедурата за финансово подпомагане се уреждат чрез Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Девин.

Основните причини, налагащи приемането на правилата са:

Точно и ясно регламентиране на реда, по който следва да се подпомагат финансово семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Девин от бюджета на общината.

Всяка година общинският съвет, с приемането на бюджета, ще определя и общия размер на средствата, които ще се отпускат на нуждаещи граждани през календарната година.

Съгласно Правилника, документите за финансово подпомагане на процедурите, описани в него ще се разглеждат от Комисия в състав от 5 души, сформирана със Заповед на кмета на община Девин.

2. Цели, които се поставят:

2.1.    Финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми със средства от бюджета на Община Девин.

2.2.    Въвеждане на механизъм за обективно разпределяне на финансовите средства за подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми със средства от бюджета на Община Девин.

2.3.    Осигуряване на прозрачност и отчетност при процеса на финансиране на семейства и двойки с репродуктивни проблеми чрез регламентиране на ясни и ефективни правила.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Всяка година общинският съвет, с приемането на бюджета, ще определя и общия размер на средствата, които ще се отпускат на нуждаещи граждани през календарната година.

За 2020 г. необходимите средства за стартиране на програмата са в размер на 3 000 (три хиляди) лева.

4. Очаквани резултати от прилагането:

4.1.    Повишена раждаемост на глава от населението община Девин.

4.2.    Осигурена подкрепа на семейства и двойки с репродуктивни проблеми.

4.3.    Осигурена прозрачност и ефективност при разпределянето и отчитането на финансовите средства за подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Правилник е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност и не противоречи на норми от по-висока йерархия в националното, респективно европейско законодателство.

Вносител:

            /П/

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер