Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин 2020-2022 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 31 Януари 2020г. 16:07ч.

 

Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин 2020-2022 г. - отвори;

 

С публикуване на настоящият проект на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин 2020-2022 г.” на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считанo от деня, следващ датата на публикуване за предложения и становища по предложеният проект.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на община Девин на ул. „Дружба” № 1, в гр. Девин, както и в стая № 12 на втория етаж.

 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ

на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета
на територията на община Девин
2020 г. – 2022 г.”

1. Причини, които налагат приемане на програмата:

На основание приетата с Решение № 136 от 14.03.2019 г. на Министерски съвет Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета, се налага приемане на Програмата.

В чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на животните е предвидено, че Общинските съвети е необходимо да приемат Програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета и да предвидят средства за изпълнението му.

2. Целите, които се поставят:

        Целта, която се поставя с програмата е намаляване напопулацията на безстопанствените кучета, чрез прилагане на комплекс от мерки, при който усилията на общинската власт, природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в една обща посока – намиране на хуманно и съвременно решение на проблема.

3. Очаквани резултати от прилагането:

          Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките по програмата и обработването на безстопанствените кучета:

- Повишаване безопасността на гражданите.

          - Регистрация, събираемост на таксите за домашни кучета и стимулиране на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата.

- Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета.

- Намаляване на социалното напрежение.

- Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни.

        Количествени подобрения.

4. Финансови средства, необходими за прилагането:

Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Девин, съгласно чл. 40б от Закона за защита на животните (ЗЗЖ).

1. Държавен бюджет.

2. Общински бюджет.

3. Постъпления от такси.

4. Организации за защита на животните.

5. Проекти.

6. Дарения

        5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Програмата е изготвена в съответствие с разпоредбите и целите на националното и европейското законодателство.

 

6.Правни основания.

           Чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер